RSS

Aktualności

Jesteśmy na Fecebooku    . Serdecznie zapraszamy.

XI Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dnia 8 grudnia 2022r. odbył się w naszej szkole XI Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością (przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem” działającym przy Szkole Podstawowej w Somoninie). Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Marszewskiej Góry wraz z opiekunem, naszych sąsiadów „zza ściany”- Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Rybakach wraz z opiekunami,  przedstawicieli Szkoły Podstawowej z Przywidza oraz Gminy Przywidz. Zaszczycili nas również  swoją obecnością: Wójt Gminy Somonino – Pan Marian Kowalewski, sekretarz Gminy Somonino – Pani Marta Baczyńska  oraz Pani Karolina Szmołda – Kierownik Referatu Promocji, nie zabrakło także przedstawicieli Gminnego Ośrodka Kultury z Przywidza i Somonina. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również Kierownik GOPS z Somonina – Pani Agnieszka Ulaczyk. Całą uroczystość uświetnił występ Szkolnego Zespołu Tańca Kaszubskiego „Modre Oczka” pod kierunkiem Pani Ewy Hildebrandt i Pani Danuty Kosowskiej, chór szkolny prowadzony przez Pana Macieja Szutenberg. Wystąpili również przedstawiciele wolontariatu,  pod opieką  Pani Katarzyny Przychodnej. Na szkolnej scenie zaprezentował się również zespół tańca nowoczesnego, w dwóch odsłonach tanecznych. Następnie goście oraz uczniowie wzięli udział w warsztatach plastycznych, wykonując własnoręcznie ozdoby świąteczne. Na zakończenie uroczystości, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: Pani  Beata Chyła – Kobus  oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie – Pani Jolanta Bociańska. Dekoracje przygotowała Pani Anetta Rozwadowska.

cropped-logo-stnowe3.jpg

powiat_kartuski

Międzyszkolny Meeting Ekologiczny w Somoninie
„EKODETEKTYWI ODDYCHAJĄ Z ENERGIĄ” cz.3

POWIATOWE SPOTKANIA EKODETEKTYWÓW

Dnia 17 listopada 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie odbył się Międzyszkolny Meeting Ekologiczny. Organizatorami z ramienia szkoły byli uczniowie klasy VIIIa pod opieką Mirosławy Flisikowskiej oraz p. Danuty Łatka, którzy realizują w roku szkolnym 2022/2023 projekt: „Ekodetektywi oddychają z energią”cz.3. W meetingu wzięli udział uczniowie z 6 szkół podstawowych:  Borcza, Egiertowa, Kiełpina, Pomieczyńskiej Huty, Nowej Wsi Przywidzkiej i Somonina. Wszyscy uczestnicy wysłuchali prelekcję o wodzie i  o smogu przeprowadzoną przez pana Piotra Kowalewskiego- pracownika Ośrodka Edukacji Ekologicznej działającego przy Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Uczniowie pełni nowych wiadomości udali się na szkolenie ekodetektywów, gdzie zapoznali się z przyczynami i skutkami smogu, rozwiązywali zadania matematyczno- przyrodnicze, wykonywali plakaty, na których nanosili pomysły jak możemy dbać o nasz najbliższy teren, aby żyć i funkcjonować nie tylko na terenie pięknych Kaszub, ale przede wszystkim w czystym otoczeniu. Na koniec otrzymali zasłużone certyfikaty ekodetektywa. Ekodetektywi otrzymali od uczniów naszej szkoły ulotki o smogu, które mają rozprowadzić wśród lokalnej społeczności na terenie swoich szkół. Zadaniem ekodetektywów w ich szkołach jest propagowanie działań, które prezentowali na swoich plakatach. Jesteśmy „EKO” nie tylko przez jeden dzień, ale staramy się  wprowadzać nawyki „ekologicznego  stylu” na stałe w nasze życie. Podczas meetingu nie mogło zabraknąć konkursów. Uczniowie poszczególnych szkół przystąpili do rozgrywek o Zielony Puchar. Rywalizacja była bardzo zacięta. Jury po podsumowaniu punktów wyłoniło zwycięzców. Uczniowie SP w Egiertowie otrzymali Zielony Puchar za zajęcie I miejsca. Drugie miejsce zdobyli uczniowie ze SP w Kiełpinie oraz uczniowie ze SP w Pomieczyńskiej Hucie, zaś III miejsce uzyskali uczniowie ze SP w Borczu. Wręczono dyplomy i nagrody. Na zakończenie imprezy wszyscy zasiedli do ekologicznego poczęstunku. Projekt jak co roku był realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Kartuski i Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy przybyli do naszej szkoły i zapraszamy na kolejne spotkania za rok.

Ekodetektywi z Somonina wraz z p.Mirosławą Flisikowską i p. Danutą Łatka

cropped-logo-stnowe3.jpg

powiat_kartuski

Rower jest OK!

To nasz nowy projekt, który realizujemy z harcerzami w roku 2022. Chcemy promować ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, łącząc to z urokami naszej „małej ojczyzny”. Dzięki udziałowi w naszych rajdach rowerowych, uczestnicy będą ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy, odświeżą swoją wiedzę o przepisach ruchu drogowego oraz będą ćwiczyć posługiwania się mapą w terenie. Rower naprawdę jest OK;-) Tak więc w drogę.

Rower jest OK! projekt współfinansowany przez Gminę Somonino.

Ekodetektywi oddychają z energią 2019

Organizatorami z ramienia szkoły byli uczniowie klasy Va i VIb, którzy realizują w roku szkolnym 2019/2020 projekt: „Ekodetektywi oddychają z energią”. W meetingu wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych: Kiełpina, Borcza, Pomieczyńskiej Huty, Nowej Wsi Przywidzkiej i Somonina. W naszej szkole stale zwiększamy nacisk na edukację ekologiczną. Projekt „Ekodetektywi oddychają z energią” to kontynuacja działań Ekodetektywów na rzecz ekologii oraz ochrony środowiska. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego, a za ich pośrednictwem do ich rodziców i całych społeczeństw lokalnych. Uczniowie w trakcie naszego spotkania pogłębili swoją wiedzę na temat segregacji odpadów, jak również wypracowali konkretne sposoby na ograniczanie ilości odpadów, wysłuchali prelekcji na temat gospodarki odpadami, którą wygłosił specjalista ds. edukacji i ochrony środowiska z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Odbył się też Powiatowy Konkurs ”Dobre rady na odpady”, w którym Ekodetektywi walczyli o główną nagrodę tzw. „Zielony Puchar”. W tym roku zdobyli go uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinie. Uczniowie otrzymali również Certyfikaty Ekodetektywa. Aby zdobyć ten certyfikat musieli zmierzyć się z zadaniami na temat gospodarki odpadami. Po pozytywnym ich rozwiązaniu uzyskali tytuł Ekodetektywa 2019, albowiem wyjątkowym punktem programu jest nasze autorskie szkolenie na Ekodetektywów. Cieszy się ono ogromną popularnością wśród młodzieży. Każdy uczestnik w ramach szkolenia poznał, jak wielkie znaczenie ma obecnie recykling, czyli „drugie życie” odpadów. Mamy nadzieję, że ta wiedza wpłynęła na większą świadomość potrzeby ich segregowania. W ramach podziękowania za przyjazd do Somonina i udział w zajęciach ekologicznych nasi uczniowie przygotowali „zdrowy” poczęstunek z kanapkami bogatymi w witaminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przybyli do naszej szkoły i zapraszamy na kolejne spotkanie za rok.

Projekt współfinansowany jest przez Powiat Kartuski i Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”.

Ekodetektywi z Somonina wraz z koordynatorami projektu: p.Mirosławą Flisikowską i p. Danutą Łatka

powiat_kartuskicropped-logo-stnowe3.jpg

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH

Dnia 8 grudnia 2016r. odbył się w naszej szkole VI Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ( przy współpracy ze Stowarzyszeniem „ Jesteśmy Razem” działającym przy Szkole Podstawowej w Somoninie).

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa,

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tratwa”z Gdańska, przedstawiciela Centralnego Ośrodka Pomocy Rodzinie z Kartuz oraz naszych sąsiadów „za ściany”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina. Uczniowie klasy VAB przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia…”.Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki w postaci świątecznego breloczka. Na zakończenie imprezy, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości.

Nad całością przedsięwzięcia czuwały Pani Justyna Reglińska, Pani  Beata Chyła – Kobus oraz Dyrektor Zespołu Szkół Pani Jolanta Bociańska.

POWIATOWE SPOTKANIE SZKOLNYCH EKODETEKTYWÓW

Zespół Ekodetektywów z Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie zaprosił uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu kartuskiego do współpracy w ramach projektu „CO₂ – wróg numer jeden każdego z nas! Powiatowe spotkanie szkolnych ekodetektywów”.

Zmotywowani sukcesami osiągniętymi w poprzednim roku szkolnym zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z naszego powiatu do współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Nasz projekt wpisuje się w jedną z najważniejszych dziedzin edukacji i stara się sprostać jednemu z najpilniejszych wyzwań, przed jakimi stoi nie tylko każdy mieszkaniec Kaszub, ale i każdy młody człowiek. Od naszych aktualnych postaw i zachowań zależy nasza przyszłość.

Naszą współpracę zainaugurowaliśmy uroczyście 17 listopada 2016r. Międzyszkolnym Dniem Ekologicznym, na którym odbył się quiz sprawdzający wiedzę ekologiczną, prelekcja „Odnawialne źródła energii”, a także Międzyszkolny Konkurs na temat OZE.

Międzyszkolny Dzień Ekologiczny to jeszcze nie koniec projektu, wręcz przeciwnie, punkt wyjścia do konkretnych działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Głównym zadaniem kolejnego etapu projektu będzie praktyczne poznanie przez uczniów odnawialnych źródeł energii. Uczniowie odwiedzą w bieżącym roku szkolnym dowolną firmę zajmującą się technologią odnawialnych źródeł energii i przygotują na jej temat sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej albo fotoreportażu.

W sprawozdaniu powinny się znaleźć następujące elementy:

– lokalizacja instalacji (miejscowość),

– rodzaj wykorzystanego źródła energii,

– opis instalacji (parametry techniczne, przeznaczenie, położenie itp.),

– dokumentacja fotograficzna.

Głównym punktem dalszej współpracy będzie przygotowanie Dnia Rowerzysty (maj), który wpisuje się w temat niniejszego projektu. Rower zamiast samochodu to jedna z najważniejszych metod ograniczenia emisji CO₂.

Uwieńczeniem projektu będzie wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami (wymiana drogą mailową, internetową), gdzie zostaną wykonane sprawozdania z wizyty w firmach i z przeprowadzonych akcji edukacyjnych, a także zostanie zaplanowana dalsza współpraca międzyszkolna. Każda szkoła zapozna się z pomysłami szkół biorących udział w projekcie.

Jesteśmy przekonani, że ten projekt pokaże, jak można w nowoczesny sposób edukować uczniów i lokalne społeczności w zakresie ograniczania emisji CO₂, mobilizując ich do zaangażowania w działania proekologiczne i podejmowania własnych inicjatyw redukcji emisji CO₂ w szkole jak i w domu. Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za owocną współpracę.

Ekodetektywi wraz z opiekunem Mirosławą Flisikowską

ekodetektywi_3_20161206_1202272750 ekodetektywi_2_20161206_2044864844

ekodetektywi_1_20161206_1082655984

AKADEMIA MŁODEGO WĘDKARZA

Kwiecień 2016r.

W dniach 23 i 24 kwietnia 2016 r. uczniowie w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Somonino i Stowarzyszenie Jesteśmy Razem pt. „Akademia Młodego Wędkarza” brali udział w XXII Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży Wędkarskiej organizowanej przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku. W ramach olimpiady uczniowie uczestniczyli w różnych konkurencjach związanych z wędką. Pierwszego dnia odbyły się zawody na Kanale Śledziowym w Świbnie. Wszyscy uczestnicy brali udział w wędkowaniu. W tym czasie instruktorzy sprawowali opiekę nad młodymi wędkarzami. Uczestnicy podczas 4 godzinnej zaciętej rywalizacji łowili ryby o określonych wymiarach, ale nie objętych okresem ochronnym. Odbył się również konkurs z wiedzy ekologiczno-wędkarskiej obejmujący tematy ochrony środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego. Następnie zawodnicy przystąpili do testu sprawnościowego – rzut kulą zanętową (piłeczka do tenisa ziemnego) do tarczy Arenberga w pozycji siedzącej. Następnego dnia, wczesnym rankiem młodzi wędkarze udali się na boisko szkolne w Wiślince, gdzie czekały na nich kolejne konkurencje: trójbój rzutowy – rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning cel 7,5g oraz konkurencja odległość 7,5g. Na zakończenie zawodów podsumowano pięciobój wędkarski. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli II miejsce, a reprezentował nas: Dominik Skierka, Sebastian Szleja, Bartłomiej Cyrzan, Błażej Szwaba oraz Bartosz Synakowski. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharem drużynowym oraz nagrodami przez prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego – Stanisława Lisaka. Gratulujemy!

aktywniwedkarze

aktywniwedkarze2

agvyyibtb21vbmlubw

Grudzień 2015r.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dnia 3 grudnia odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jest to uroczystość współfinansowana przez Powiat Kartuski i Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. Po raz kolejny mieliśmy przyjemność gościć Naszych Przyjaciół z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tratwa” z Gdańska oraz naszych sąsiadów „za ściany”, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Somonina. Uczniowie klasy IVA i B przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Bajek nie ma…”. Odbyły się również warsztaty plastyczne, każda grupa miała do opracowania i namalowania symbol świąteczny. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody, w postaci świątecznego breloczka.

Na zakończenie imprezy, tradycyjnie, jak co roku wszyscy zasiedliśmy do świątecznego bigosu i słodkości. Nad całością przedsięwzięcia czuwały Pani Justyna Reglińska, Pani Beata Chyła – Kobus, Pani Marta Szadłowska oraz Pani Anetta Rozwadowska.

mmdzn

powiat_kartuski

Grudzień 2015r.

Szkolenie Ekodetektywów w Somoninie organizowane

w ramach projektu „Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”

10 grudnia 2015 rok na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie odbyło drugie spotkanie projektowe dla szkół z Powiatu Kartuskiego. Organizatorami z ramienia szkoły byli uczniowie klasy Va pod opieką Mirosławy Flisikowskiej, którzy realizują w roku szkolnym 2015/2016 projekt: „Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z 5 szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego: Kartuz (SP nr 5), Kiełpina, Borcza, Pomieczyńskiej Huty i Somonina.

Tym razem uczniowie i goście obejrzeli występ taneczny somonińskich ekodetektywów. Następnie wysłuchaliśmy prelekcji pani Joanny Kuśnierz z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na Kaszubach. Potem uczniowie poszczególnych szkół wzięli udział w szkoleniu na ekodetektywów (druga edycja), gdzie musieli wykazać się wiedzą o Szwajcarii Kaszubskiej. Wszyscy bezbłędnie odpowiadali na pytania i otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu „Ekodetektyw odkrywa Kaszuby”. Z racji tego, że ekodetektywi prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia nie zapomnieliśmy o sportowych atrakcjach. Tym razem miłą niespodzianką dla wszystkich były zajęcia jogi poprowadzone przez panią Anię Wysocką. Zajęcia bardzo się podobały, albowiem uczniowie cały czas dopytują o termin kolejnych zajęć. Kto wie…. Może jeszcze spotkamy się z panią Anią. Na zakończenie imprezy zasiedliśmy do stołu i zajadaliśmy się ekologicznymi przysmakami z owoców i warzyw.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom przybyłym do naszej szkoły i zapraszamy na kolejne spotkania. Mamy nadzieję, że uda się nam realizować następne edycje projektu, który jest współfinansowany przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” i Powiat Kartuski.

Ekodetektywi z Somonina wraz z opiekunem Mirosławą Flisikowską

meko

powiat_kartuski

Listopad 2015r.

Międzyszkolny Meeting Ekologiczny w Somoninie

„Dbaj o swoją Szwajcarię Kaszubską!”

17 listopada 2015 rok na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie odbył się Międzyszkolny Meeting „Dbaj o swoją Szwajcarię Kaszubską!”. Organizatorami z ramienia szkoły byli uczniowie klasy Va pod opieką Mirosławy Flisikowskiej, którzy realizują w roku szkolnym 2015/2016 projekt: „Ekopozytywni odkrywają Kaszuby” współfinansowany przez Powiat Kartuski oraz  Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. W meetingu wzięli udział uczniowie z 5 szkół podstawowych Powiatu Kartuskiego: Kartuz (SP nr 5), Kiełpina, Borcza, Pomieczyńskiej Huty i Somonina.

Wszyscy uczestnicy meetingu obejrzeli humorystyczne przedstawienie pt. „Diobelscze Zelesko”, nawiązujące do kaszubskiej tradycji zażywania tabaki. W przygotowania do widowiska włączyły się panie: Sabina Widrowska – nauczycielka języka polskiego oraz Marta Szadłowska – nauczycielka muzyki i języka kaszubskiego. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji przewodnika turystycznego, Pana Piotra Kowalewskiego na temat atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Powiatu Kartuskiego. Podczas meetingu nie mogło zabraknąć konkursów. Uczniowie poszczególnych szkół wykazali się wiedzą o Szwajcarii Kaszubskiej i zaprezentowali własne prezentacje multimedialne na temat jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Na zakończenie imprezy wszyscy zasiedli do stołu i zajadali się ekologicznymi przysmakami z owoców i warzyw.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom przybyłym do nasze szkoły i zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu „Ekopozytywni odkrywają Kaszuby”, które odbędzie się 10 grudnia 2015r. jak zwykle w naszej szkole.

Ekodetektywi z Somonina wraz z opiekunem Mirosławą Flisikowską

mekodet

powiat_kartuski

Wrzesień 2015

CZAS NA ZDROWIE

Projekt pt. „Czas na zdrowie” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w powiecie kartuskimi. Projekt jest wspólfinansowany przez Powiat Kartuski oraz Stowarzyszenie Jesteśy Razem. Celem projektu jest promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania wśród młodzieży. Dzieci i młodzież spędzają coraz więcej godzin przy komputerach, bądź telewizorach, brak ruchu i zła dieta to nie tylko przyczyny wielu schorzeń‒ to także przepis” na kłopoty z nauką. Dlatego chcemy wykreować wśród uczniów modę na zdrowie. Program będzie łączył funkcję edukacyjną z elementami międzyszkolnej rywalizacji i dobrą zabawą. Realizacja projektu będzie przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy etap to powołanie wśród uczniów w 15 szkołach powiatu kartuskiego zespołu szkolnego, który podejmie się rozpowszechnienia wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia poprzez tworzenie ulotek, albumów, broszur, reklam oraz informacji do lokalnej prasy i na strony internetowe szkół z powiatu kartuskiego. Drugi etap to organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia. Podczas Festynu będzie promowana idea zdrowego stylu życia, tak aby dotrzeć do jak najliczniejszego grona osób. Spotkanie będzie obfitować w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe i konkursy dla uczniów, zdrowy poczęstunek oraz udział zaproszonych gości, którzy promują zdrowie. Centralnym punktem programu będzie pokaz specjalnie wyprodukowanych na tę okazję filmów edukacyjnych. Finałem akcji . „Czas na zdrowie” będzie podpisanie współpracy międzyszkolnej w ramach powiatu kartuskiego, która zagwarantuje wymianę doświadczeń w ramach podejmowanych działań na rzecz zdrowego odżywiania. Zainicjowana współpraca znajdzie swoje stałe miejsce na stronach internetowych naszych szkół i gmin, a także będzie opisana w miejscowych mediach, gazetach. Jesteśmy przekonani, że nasz projekt pokaże jak można zdrowo się odżywiać i promować zdrowie na tak szeroką skalę. Materiały i nagrody, zakupione w ramach projektu zmotywują uczniów i szkoły powiatu kartuskiego do konkretnego i długofalowego zaangażowania się na promowanie zdrowego stylu życia. Realizacja działań projektu rozbudzi w uczestnikach poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomi wpływ codziennej diety na nasze samopoczucie. Poprzez działania uczniowie nauczą się świadomego odżywiania i dokonywania wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chcemy aby uczniowie zrozumieli, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne, wartościowe pokarmy.

Kwiecień 2015r.

„Czyste wody – szkółka wędkarska”

Od kwietnia  do listopada 2015 roku przy  Zespole Szkół w  Somoninie  odbywały się zajęcia z wędkarstwa w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Somonino i Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, pt. „ Czyste wody”. Projekt był kontynuacją projektu „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior”. Program skierowany był do uczniów Zespołu Szkół w Somoninie. Niedawno powstałe w Gminie Somonino Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich, które wyposażone jest w odpowiednie zaplecze pozwoliło na przeprowadzenie kolejnych zajęć z zakresu wędkarstwa dla dzieci i młodzieży wzbogacając ich wiedzę i umiejętności w tym obszarze. . W czasie zajęć poznali wiele gatunków ryb w różnym etapie wzrostu takich jak szczupaki, sandacze, jesiotry, węgorze, liny, karpie, sieje, sandacze.  Część spotkań odbywała się w terenie, gdzie uczniowie mieli okazję obcować z przyrodą oraz poznawać walory przyrodnicze regionu. Uczniowie nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat gatunków ryb, wymiarów i okresów ochronnych, technik,  zasad bezpiecznego wędkowania oraz sporządzania przynęty oraz nęcenie. Pokaz nęcenia przeprowadził Cezary Szostak z Klubu Wędkarskiego Kaszub Somonino.

img_1302 img_1264

img_1259 img_1251

agvyyibtb21vbmlubw

Listopada 2014r.

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO

DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Organizacja spotkania i warsztatów plastycznych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyła się po raz kolejny w Zespole Szkół w Somoninie. Tym razem szkoła gościła ponad 100 osób niepełnosprawnych z powiatu Kartuskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali dla swoich kolegów spektakl pt. „Kopciuszek na wesoło”, mówiący o tolerancji i akceptacji inności. Uczestnicy mieli okazję wspólnie uczestniczyć w warsztatach plastycznych nt. „Ja i świat”. Uczestnicy warsztatów, zarówno pełnosprawni, jak i niepełnosprawni i w tym roku mieli okazję do nauki tolerancji, poznawania różnorodności i rozwijania empatii i życzliwości. Poprzez wspólne zabawy i zadania poznali bliżej swoje możliwości i słabości. W czasie realizacji zadań młodzież miała okazję rozwijać wyobraźnię i twórczość. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród dla uczestników oraz poczęstunek. Spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kartuz i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Żukowa, brali również udział w spotkaniu uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tratwa” z Gdańska i Somonina oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach.

powiat_kartuski

AKADEMIA MŁODEGO SPOŁECZNIKA

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem realizowało projekt Akademia Młodego Społecznika. Wzięło w nim udział 30 młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat z Powiatu Kartuskiego. Był to projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe Kartuzy.

Spotkanie uczestników z liderką regionalną akcji „Szlachetna Paczka”, panią Hanną Wrońską, przyczyniło się do promowania pozytywnych  zachowań, działań i postaw wśród młodzieży, uwrażliwiło ich na potrzeby innych, a także zapoznania młodzieży z ideą wolontariatu i jej rozpropagowania. Pani Wrońska przedstawiła szczegółowe zasady akcji charytatywnej i przekazała konkretne wskazówki jak każdy z młodych ludzi może pomóc, czy to jako wolontariusz czy też darczyńca.

Podczas warsztatów z panią Adrianną Block, które dotyczyły budowania zespołu, uczestnicy kształtowali umiejętności pracy w grupie, a także mieli okazję podnieść poczucie własnej wartości. Poprzez szereg ćwiczeń uczestnicy lepiej poznali siebie nawzajem, samych siebie a także mogli przekonać się jak wielkim potencjałem dysponują jako grupa. Uczestnicy zintegrowali się także podczas zabaw integracyjnych zaproponowanych przez Martę Biernat. członka ZHP i wolontariusza.

Formy działalności obywatelskiej przybliżyła uczestnikom pani Sylwia Woelke, nauczyciel z Zespołu Szkół w Somoninie, koordynator wielu projektów szkolnych m.in. Bezpieczna Szkoła-Demokratyczny Kraj, który propagował wśród uczniów ideę społeczeństwa obywatelskiego. Na tym spotkaniu uczestnicy rozwijali wiedzę na temat zakładania stowarzyszeń, fundacji i organizacji. Dowiedzieli się jak krok po kroku założyć każdą z tych form organizacyjnych oraz jaki rodzaj działalności może być przez te formy organizacyjne prowadzony. Ponadto pani Woelke zachęciła uczestników do podejmowania różnych działań na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego prezentując szereg przykładów zrealizowanych projektów lokalnych, które przyczyniły się do osobistego rozwoju mieszkańców lub podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.

Rozwijanie umiejętności realizowania projektów społecznych zostało zrealizowane podczas warsztatów z panią Anettą Rozwadowską, nauczycielką Zespołu Szkół w Somoninie i koordynatorką szeregu projektów realizowanych przez stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”. Uczestnikom została przekazana szczegółowa wiedza na temat tego czym jest projekt społeczny, w jaki sposób definiować grupę odbiorców, jak analizować potrzeby danej grupy i lokalnego środowiska, jak określać cele i dobierać metody działania, jak planować autorskie projekty. Pani Rozwadowska zaprezentowała też kilka przykładowych projektów młodzieżowych. Uczestnicy podczas warsztatów dokonali analizy potrzeb swojego środowiska lokalnego i zaprezentowali własne pomysły na inicjatywy lokalne. Podczas zajęć ważna kwestia było też wskazanie sposobów poszukiwania sojuszników do realizacji zadań.

Wszystkie spotkania i warsztaty były dla uczestników alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu oraz dawały możliwość rozwijania własnych pasji. Dokonując ewaluacji całego przedsięwzięcia uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że czas, który temu poświęcili był dobrze wykorzystany. Ponadto zdeklarowali się założyć stronę na portalu społecznościowym, przez którą będą zachęcać innych rówieśników do działań prospołecznych, a także sami wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.

powiat_kartuski

27.10.2014r.

Powiatowy Dzień Ekologiczny w ramach projektu

„Jesteśmy Eko-pozytywni”

Dnia 27.10.2014r. uczniowie naszej szkoły wraz z przedstawicielami innych szkół z powiatu kartuskiego ( SP Pomieczyńska Huta, SP Borcz, SP Borkowo, SP nr 5 Kartuzy) rozpoczęli realizację projektu ekologicznego: „Jesteśmy Eko-pozytywni”. Chętne szkoły przedstawiły raporty z wrześniowej akcji „Sprzątanie Świata”. Obejrzeliśmy spektakl pantomimiczny „Chcemy oddychać czystym powietrzem”. „Aktorami” byli uczniowie klasy IIIA. Nad sprawnym przebiegiem sztuki czuwała p. Barbara Rychert. Potem udaliśmy się na szkolenie z zakresu „Ekodetektyw w szkole i domu”. Szkolenie przeprowadziła wg autorskiego programu p. Mirosława Flisikowska. Na koniec zagraliśmy w gry ekologiczne i zjedliśmy kanapki, które wspólnie przygotowaliśmy. Wszystkim dopisywał dobry humor. Uczniowie wrócili do swoich szkół z certyfikatami ekodetektywów. Od teraz będą oni dbać o ochronę środowiska w swoim otoczeniu. Wszystkie zadania omówimy na kolejnym spotkaniu…już wkrótce.

Koordynatorzy projektu: Mirosława Flisikowska i Barbara Rychert

Dziękujemy opiekunom i uczniom za współpracę

SONY DSC

powiat_kartuski

Zawody wędkarskie                        

1.06.2014r.

W niedzielę 1 czerwca na jeziorze w Ostrzycach jak co roku wędkarze starali się złowić jak najwięcej i jak największe sztuki walcząc o puchary i nagrody. Dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim frekwencja. Po raz pierwszy w zawodach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Somoninie, uczestniczący w projekcie „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior” – współfinansowany przez Gminę Somonino oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”.
Po zapisach i odprawie nastąpiło losowanie stanowisk, wytypowanie sędziów sektorowych i ogłoszenie planu i regulaminu zawodów. Około 9.30 zawodnicy rozpoczęli rywalizację, która trwała 4 godziny. Już po kilku chwilach młodzi wędkarze zaczęli wyławiać swe pierwsze sztuki ryb. Około godziny 12.30 zawody zostały zakończone i nastąpiło podliczanie przez komisje wyników i typowanie miejsc. Za pierwsze 3 miejsca uczestnicy otrzymali nagrody główne, a pozostali wyróżnienie. Po rozdaniu nagród wszyscy uczestnicy zawodów zostali zaproszeni na poczęstunek. Na sam koniec pamiątkowe fotografie z pucharami, medalami i dyplomami. W dobrych nastrojach młodzi wędkarze wracali do domu snując plany na kolejne Mistrzostwa na wodzie.

agvyyibtb21vbmlubw

Projekt „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich

jezior – szkółka wędkarska”

Projekt  „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior – szkółka wędkarska” jest współfinansowany przez Gminę Somonino oraz Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” działającego przy Zespole Szkół Somonino.
Projekt nt. „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior” skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Somoninie. Mając do dyspozycji, nowo powstałe w naszej gminie Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich, które ma świetnie wyposażone zaplecze, postanowiliśmy zorganizować dla dzieci i młodzieży zajęcia z wędkowania. Uczniowie oprócz nabycia umiejętności łowienia ryb, będą mieli okazję aktywnie spędzać czas wolny na łonie przyrody. Chcielibyśmy w młodych ludziach zaszczepić tę formę aktywności, z wędką, z przyrodą, z innymi ludźmi.
W ramach projektu odbywać się będą między innymi zajęcia teoretyczne z wędkarstwa, z bezpiecznego zachowania nad jeziorem, itp., zajęcia praktyczne oraz wycieczki piesze i rowerowe nad jeziora. Uczestnicy wezmą udział w zawodach wędkarskich organizowanych na terenie naszej gminy oraz na zakończenie realizacji zadania zostaną przeprowadzone zawody wędkarskie wśród uczestników zajęć.

agvyyibtb21vbmlubw

Projekt  „Zdrowe odżywianie, mam już pomysł na nie”

 

14/10/2013

Nasz projekt nt.”Zdrowe odżywianie, mamy już pomysł na nie” znalazł się między innymi wśród zwycięsców w Programie Dożywiania – Danone podziel się Posiłkiem.  W  IX edycji Programu złożono 206 wniosków Kapituła Programu, wyłoniła 32 zwycięskie organizacje z całej Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, świetlice, przedszkola, szkoły itp.). Zwycięskie organizacje otrzymały granty do 7 000 zł. Projekty będą realizowane w 13 województwach w okresie od 1 listopada 2013 roku do 30 kwietnia 2014r.

     Głównym celem projektu jest kształtowanie potrzeby i odpowiedzialności dbania o własne zdrowie, zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania oraz dostarczanie wiedzy na temat wpływu pokarmu i jego składników odżywczych na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

     Planujemy w projekcie „Zdrowe odżywianie, mam już pomysł na nie”, mając na uwadze możliwości uczniów oraz to, że dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia, które decydują o jego późniejszym stylu życia, przeprowadzić szereg działań, które pozwolą zrealizować zamierzone cele. Nasze działania chcielibyśmy oprzeć w większości na praktycznym działaniu ucznia tak, aby w jak największym stopniu uczestniczył w zajęciach, angażując wszystkie swoje zmysły. W projekcie weźmie udział 180 uczniów z klas 0-III z Zespołu Szkół w Somoninie, darmowe posiłki przez okres od 1 listopada 2013r. do 30 kwietnia 2014r. będzie otrzymywało 30 uczniów. Planujemy w ośmiu klasach przeprowadzić warsztaty kulinarne. Będą się one odbywały raz w miesiącu, przez okres sześciu miesięcy, czyli sześć warsztatów nt.:”Kolorowy świat owoców”, „Sałatkowy zawrót głowy”, „Mleko moim przyjacielem”, „Kanapkowy Świat”, „Przy pięknym stole”, „Przygotowanie łatwych, szybkich, tanich i zdrowych posiłków”.

   Na realizację projektu otrzymaliśmy 7000 zł od Firmy Danone, wkład stowarzyszenia to 1815 zł oraz od  Firm U.P.H. Dalma – 1000zł oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo-Usługowe Artstal s.c. – 1000zł. Za co bardzo dziękujemy. Całkowity koszt projektu to 10815  zł, jest to ponad 3000 posiłków.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s