RSS

Projekty

W roku 2015 zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • „Jesteśmy Eko-Pozytywni”- powiatowe spotkania szkół z ekologią – 1600zł
 • „Jesteśmy Razem –  V Powiatowe Obchody Międzynarodowego  Dnia Osób Niepełnosprawnych” -1260zł
 • „Czyste wody – szkółka wędkarska” – 7500zł
 • „CZAS NA ZDROWIE” – 1700zł

W roku 2014 zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • Obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych” projekt współfinansowany przez Powiat Kartuzy – 1 650 zł
 • „Aktywnie wśród kaszubskich jezior – szkółka wędkarska” projekt współfinansowany przez Gminę Somonino – 4000zł
 • Akademia Młodego Społecznika” – projekt współfinansowany przez Powiat Kartuzy – 4000 zł
 • „Jesteśmy Eko- Pozytywni” – powiatowe spotkanie szkół z ekologią – 1600zł

W roku 2013 zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • „Pływać każdy może” projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – 37500 zł
 •  „Obchody Międzynarodowego  Dnia Niepełnosprawnych”  projekt współfinansowany  przez Powiat Kartuzy – 1 500zł
 • Program Dożywiania – Danone Podziel się Posiłkiem – projekt „Zdrowe odżywianie, mam już pomysł na nie”  – 10850 zł
 • „Mój sport, moja radość –mini gry sportowe dla najmłodszych” projekt współfinansowany przez Gminę Somonino – 4800 zł
 • Realizację projektu „Czysta woda ryb nam doda” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego4200zł
 • Utworzeniem Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich w Szkole im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Jesteśmy Razem. Całkowita wartość inwestycji wynosi 738 235,47 zł, z czego 200 000 zł jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rybackiego, zaś 538 235,47 zł z budżetu Gminy Somonino.

W roku 2012 zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • „Pływać każdy może” projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki –6250 zł
 • Bieszczadzka przygoda”  projekt współfinansowany przez Gminę Somonino– 2500zł
 • Turniej taneczny „Tańczyć każdy może”  projekt współfinansowany  przez Powiat Kartuski – 150zł
 • Obchody Międzynarodowego  Dnia Niepełnosprawnych”  projekt współfinansowany  przez Powiat Kartuzy –280 zł
 • Budowa placu zabaw „Stolemowy Plac” – projekt współfinansowany  przez PROW – MinisterstwoRolnictwa i Rozwoju Wsi – 5113,58 zł
 • „Śpiewająca Polska” – projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury – 1344 zł

W roku 2011 zrealizowaliśmy następujące projekty:

 • Dofinansowanie wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Somoninie na Zlot Szkół im. Kardynała St. Wyszyńskiego do Częstochowy: 2000zł
 • Dofinansowanie wyjazdu turystyczno-edukacyjnego w dniach 11-13.06.2010r. do Kaliningradu i Świetłogorska Zespołu regionalnego „Modre Oczka” działającego przy Szkole Podstawowej im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Somoninie5043,10 zł
 • Realizacja projekt „Nauka pływania z elementami gimnastyki korekcyjnej”. Koszt projektu 5550,00 zł
 • Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Somoninie na basen do Kościerzyny – 350zł
 • Realizacja projektu nt. „ Zespół „Modre Oczka” – z pieśnią i tańcem przez świat”. Koszt projektu 4755,30 zł
 • Współorganizacja Międzynarodowego dnia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Somoninie: 384,20zł
 • Dofinansowanie wyjazdu zespołu regionalnego „Modre Oczka” działającego przy Szkole Podstawowej w Somoninie do Pruszcza Gdańskiego: 444,00 zł
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.